Късогледство и далекогледство

Рефракция се нарича пречупването на светлинните лъчи, когато преминават от една среда в друга.
Пречупващите среди в окото са няколко: роговица, леща, вътреочна течност и стъкловидно тяло.
Всяка от тях има собствен коефициент на пречупване, като голяма пречупваща сила притежава роговицата около + 45 диоптъра и вътреочната леща около + 19 диоптъра. За да се получи ясен образ на наблюдавания предмет, трябва да има съответствие между пречупването на светлинните лъчи в оптичната система на окото и дължината на очната ябълка. Нормалното състояние се нарича еметропия. Когато такова съответствие липсва, полученият върху ретината образ е неясен.

Късогледство

Късогледство (миопия) е вид рефракционна аномалия на човешкото око и се проявява при по-голяма дължина на очната ябълка или при по-голяма пречупваща сила на роговицата и очната леща. Образът на безкрайно отдалечен обект се получава пред ретината вместо върху нея. Затова ясно се виждат само близки обекти. Обикновено се проявява в училищна възраст. Коригира се с вдлъбнати лещи /минусови/, които разсейват успоредния сноп лъчи, идващи към окото и така се измества образа на наблюдавания обект върху ретината.

Далекогледство

Далекогледство (хиперметропия) е намалена зрителна острота поради по-малка дължина на очната ябълка или по-малка пречупваща сила на очната леща. Образът се получава зад ретината и ако аномалията е слаба, то се компенсира чрез акомодацията на цилиарните мускули. С напредване на възрастта, акомодацията отслабва, получава се възрастово далекогледство (пресбиопия). Далекогледството при децата обикновено е вродена аномалия на пречупващата сила на окото и влияе на зрителната острота при гледане на далеч и в много по-голяма степен при гледане наблизо. При установена диагноза от лекар-офталмолог за хиперметропия се определят очила за постоянно носене. Далекогледството се коригира с изпъкнали /плюсови/ лещи, които изместват напред образа на наблюдавания обект.

Пресбиопията

Пресбиопията („възрастово /старческо/ далекогледство“) обикновено започва да се развива от 40-45 годишна възраст нагоре и този процес продължава до към 60 годишна възраст. В началния етап от развитието на пресбиопията, измененията водят до намаляване на зрителната острота при гледане наблизо (при работа на разстояние 35 – 50 см). При по-нататъшно развитие на пресбиопията тези изменения могат да намалят и зрителната острота при гледане надалеч. В зависимост от нивото на развитие на пресбиопията се определят очила за близко, за работа на средни разстояния (70 см – 1,5 м) и за далеч. В този възрастов период е необходимо всеки човек да си проверява зрението и да коригира своевременно очилата си през една – две години.

Астигматизъм

Астигматизмът е още една от аномалиите в пречупващата сила на окото. Проявява се поради нееднаквата кривина на роговицата или вътреочната леща в различните сечения (например вертикално по оптичната ос на окото и хоризонтално по оптичната ос на окото). Поради това образът не може да се фокусира върху ретината – например, ако лъчите идващи от обекта във вертикалната равнина се фокусират точно върху ретината, то тези от хоризонталната се фокусират преди или след нея. Астигматизмът може да бъде корнеален /роговичен/, лещен, миопичен, хиперметропичен и смесен. Различават също така вроден и придобит /травматичен или следоперативен/ астигматизъм. При астигматизъм е нужно постоянно носене на очила с отчитане на индивидуалните особености в пречупващата способност на всяко око.