Оптиката ни вече е член на НАБОО
Вижън Кеър вече е член на НАБОО (Националната Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици). НАБОО е учреждена през 1998г като сдружение с нестопанска цел, за да защитава интересите на оптическото съсловие и да работи за неговия просперитет. Можете да прочете повече на техния сайт тук: https://naboo.bg/